Phone

مقررات حفظ حریم خصوصی در برنامه پیوست نیوز

شرکت پیوست در تمام برنامه ها و خدمات خود حریم خصوصی افراد و کاربران را محترم و مهم میشمارد. بعضی اوقات ما در برنامه های خود مخصوصاً برنامه پیوست نیوز، و دیگر محصولات خود ضرورت به معلومات مشخص، جهت ارائه خدمات به شما داریم. موارد ذیل وضاحت این مسئله را بیان میکند.

معلومات شخصی :

ما در برنامه پیوست نیوز، معلومات شخصی شما را هنگام بازدید، داونلود، و استفاده از آن جمع آوری و ذخیره نمی نمائیم. ما ممکن معلومات شخصی که خود شما آنرا به هدف دریافت کمک در استفاده از خدمات، دریافت محصولات و تقویه و انکشاف خدمات جهت بالا بردن کیفیت خدمات وغیره موارد ارسال می نمائید جمع آوری و ذخیر نمائیم.

در شرایط خاص با در نظر گرفتن موارد ذیل، ما ممکن معلومات شما را به درخواست شما و یا طبق احکام قانون در اختیار نهاد های مسئول قرار دهیم.
- اجازه قبلی شما
- به اساس قوانین نافظ در داخل و یا خارج از کشور که شما تابعیت آنرا دارد، پروسه حقوقی و یا درخواست محکمه.
- به درخواست نهاد های مشخص دولتی

معلومات غیر شخصی:

ما در برنامه پیوست نیوز ممکن معلومات غیر شخصی شما ار در شرایط ذیل جمع آوری و یا ذخیره نمائیم:
- برای داشتن فهم بهتر از استفاده برنامه
- حل مشکلات در ارائه خدمات
- انکشاف و بهتر سازی خدمات و برنامه ها
معلومات غیر شخصی که ممکن جمع آوری و ذخیره گردد از قبیل: معلومات نصب، تعداد دفعات استفاده، کشور و مکان استفاده و مشخصات وسیله استفاده شده میباشد.

معلومات که از استفاده شما از خدمات ما دریافت می نمائیم:

ما معلومات در باره برنامه ها و چگونگی استفاده شما از آنها مانند؛ چگونگی برخورد و نمایش محتویات ما، را گرد آوری و ذخیره می نمائیم. ما همچنان معلومات مشخص وسیله شما را از قبیل مودل سخت افزار، نوع سیستم عامل، نسخۀ سیستم عامل، مشخصه مخصوص وسیله، و معلومات شبکه موبایل را گرد آوری و ذخیره می نمائیم. شرکت پیوست معلومات مذکور با نهاد های سومی شریک نمیسازد.

معلومات موقعیت جغرافیایی:

شما زمانیکه محصولات نیازمند به موقعیت جغرافیایی مانند برنامه پیوست نیوز را استفاده می نمائید؛ ما ممکن موقعیت جغرافیایی شما از قبیل معلومات موقعیت واقعی شما مانند سکنال های جی.پی.اس که توسط وسیله شما ارسال میگردد، را گرد آوری و پروسیس نمائیم.

کود نمبر مخصوص برنامه:

بعضی از برنامه های شامل یک کود نمبر مشخص برنامه میباشد. این کود نمبر و دیگر معلومات در باره نصب برنامه توسط شما به عنوان مثال نوع سیستم عامل و شماره نسخۀ برنامه، ممکن به شرکت پیوست ارسال گردد؛ زمانیکه شما برنامه را نصب و حذف و یا با سرور های ارائه دهنده خدمات جهت دریافت اتوماتیک نوآوری ها و یا دریافت اخبار جدیدمتصل می گردید.
شرکت پیوست ممکن هر از گاهی موارد فوق الذکر را تجدید نماید. اگر در موارد تغیری به وجود بیاید ما زمان تغیر و نوع تغیرات را در این صفحه به نمایش میگذاریم. لطفاً جهت آگاهی بیشتر هر چند گاهی به این صفحه مراجعه نمایئد.

راه های ارتباطی ما:

جهت معلومات بیشتر و یا دریافت پاسخ به سوالات در مورد برنامه ها و خدمات ما به شماره تماس ذیل تماس گرفته و یا به ایمیل آدرس ما ایمیل بفرستید
. شماره تماس: ۰۷۸۷۷۲۰۷۲۸
ایمیل آدرس: info@paywast.af